Obligatii producatori

SUNTETI PRODUCATOR SAU IMPORTATOR DE BATERII SI ACUMULATORI PE PIATA DIN ROMANIA?

Legislatia nationala prevede obligatii clare pentru producatori referitoare la responsabilitatea organizarii sistemelor de colectare si reciclare a bateriilor uzate, iar SNRB va ofera solutii eficiente si optimizate pentru conformarea legala.

Potrivit principiului responsabilitatii extinse a producatorului, producatorii/importatorii de baterii si acumulatori au urmatoarele obligatii legale (cf HG 1132/2008):

  • Inregistrarea in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori la ANPM
  • Stabilirea sistemelor de colectare adecvate pentru deseurile de baterii si acumulatori in vederea atingerii tintelor nationale de colectare (45% pana la 25 septembrie 2016)
  • Realizarea ratelor minime de colectare pentru deseurile de baterii portabile
  • Tinerea unei evidente cu informatii referitoare la tipul, numarul si greutatea bateriilor puse pe piata si a celor colectate
  • Raportare la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM)
  • Finantarea costurilor de colectare, tratare si reciclare a bateriilor uzate in conformitate cu prevederile legislative
  • Informarea consumatorilor referitoare la efectele nocive ale gestionarii necorespunzatoare a bateriilor si acumulatorilor uzati asupra mediului inconjurator si sanatatii umane si sistemele de colectare si reciclare disponibile
  • Etichetarea bateriilor sau ambalajelor cu semnul pubela taiata pentru a indica obligatia de colectare separata

ATENTIE!

Incepand cu 1 ianuarie 2017, producatorii de baterii si acumulatori trebuie sa depuna lunar declaratii la AFM pentru produsele introduse pe piata nationala, raportand greutatea acestora. Detalii privind obligatiile de declarare fiscala regasiti in legislatia privind obligatiile catre Fondul pentru Mediu disponibile in sectiunea Legislatie.

In calitate de producatori/importatori de baterii si acumulatori, va puteti asigura conformitatea cu obligatiile legale prin aderarea la organizatie colectiva de transfer responsabilitate.

Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) ofera membrilor sai garantia indeplinirii obligatiilor legale privind gestionarea responsabila a deseurilor de baterii si acumulatori (DBA), respectand cele mai inalte standarde europene de calitate, asigurand trasabilitatea, neutralizarea si valorificarea deseurilor colectate, utilizand BAT (best available techniques), in conditii de eficienta, transparenta, operativitate si costuri competitive.
Pentru a deveni membru SNRB, va rugam sa completati formularul de solicitare oferta.

IMPORTANT!
Responsabilitatea gestionarii deseurilor de baterii si acumulatori este o obligatie distincta de cea a gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), iar aderarea in calitate de membru la o organziatie colectiva de preluare responsabilitati DEEE, nu scuteste compania de obligatia de inregistrare intr-o organizatie a producatorilor de baterii si acumulatori.