Obligatii AFM

In conformitate cu Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu si Ordonanta de urgenta nr. 39/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, producatorii de baterii si acumulatori au urmatoarele obligatii: 

Incepand cu 2017
• sa fie inregistrati la AFM pentru contributia prevazuta la Art. 9 alin. 1 lit. w si x pentru EEE respectiv BA din OUG 196/2005 si sa aiba un certificat fiscal de atestare a obligatiilor fiscale privind fondul pentru mediu;
• sa stabileasca lunar cantitatile de EEE si BA introduse pe piata, pentru care exista obligatia de a declara
• sa declare lunar la AFM, pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile introduse pe piata nationala de EEE si BA pentru care exista obligatia de a declara, in programul informatic care poate fi descarcat de pe site-ul www.afm.ro
• o contributie de 4 lei*/kg pentru diferenta dintre cantitatile de EEE**/BA declarate ca fiind introduse pe piata nationala si cantitatile constatate de AFM ca fiind introduse pe piata nationala ;
– *exceptie categoria 5 - echipamentele de iluminat, pentru care se va datora o contributie de 20 lei/kg) conform Art. 9 alin. 1 lit. w pct. 1 din Ordin 39/2016

Incepand cu 2018 (in plus fată de 2017)
• sa obtina lunar de la organizatia cu care au incheiat contract situatia cantitatilor de DEEE/DBA colectate
• sa declare si sa plateasca anual, pana la 25 ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, suma datorata pentru cantitatea la care nu au predat responsabilitatea sau pe care nu au declarat-o catre o organizatie colectiva si nu au fost indeplinite obiectivele de colectare
• O contributie de 4 lei/kg* pentru diferenta dintre cantitatile de DEEE/DBA corespunzatoare obligatiilor anuale de colectare si cantitatile efectiv colectate
*exceptie cat. 5 – Lampi, pentru care se va datora o contributie de 20 lei/kg

Alte obligatii
• Sa tina evidenta DEEE/DBA provenite din activitatea proprie asigurand trasabilitatea conform legislatiei si sa le predea exclusiv colectorilor si reciclatorilor autorizati cu care organizatia de preluare responsabilitati are contract;
• Toate tranzactiile cu deseuri (colectare, valorificare, etc) trebuie facute in baza unor documente fiscale si justificative si pe toate documentele trebuie mentionat ca încredintarea deseurilor se face in scopul indeplinirii obligatiilor anuale de colectare.