Legislation

Obiectivul fundamental al legislatiei este reducerea impactului negativ al bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori asupra mediului, contribuind astfel la protectia, conservarea si imbunatatirea calitatii mediului. 

Conform legislatiei europene, toti cei care introduc pe piata din Romania baterii si acumulatori de sine statoare sau incorporate in echipamente electrice, sunt considerati producatori si se supun obligatiilor prevazute de HG nr. 1132/2008 si a legislatiei subsecvente.

 

LEGISLATIA PRIVIND BATERIILE

LEGISLATIA PRIVIND DESEURILE

  • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor republicata in 2014
  • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
  • Legea 132/2010 privind obligativitatea colectarii selective in institutiile publice
  • HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

LEGISLATIA PRIVIND OBLIGATIILE CATRE FONDUL DE MEDIU 

  • Ordonanta de Urgenta nr. 39/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu 
  • Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu
  • Ordinul nr. 549/5.06.2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului ,,Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia
  • Ordin nr. 594/9.06.2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru Mediu