Sezonul 1, Episodul 7

Despre educația de mediu împreună cu #AncaStie" cu Anca Puia

'ale Mediului la o Cafea este podcastul care pune împreună cafeaua bună cu inițiativele și gândurile despre protecția mediului.

Anca Puia este Project Managerul proiectelor Earthbate și Anca Știe, proiecte desfășurate de Sistemul Național de Reciclare.


Bridging European and Local Climate Action (BEACON) este un proiect care promovează ac­ţiunile climatice și facilitea­ză schimbul între guvernele naţi­o­nale, municipa­li­tă­ţile și școlile din Europa cu scopul de a consolida cooperarea și de a crea ambiţii comune pentru re­a­li­zarea obiectivelor Acordului de la Paris.


Pentru a crește gradul de con­ști­­en­­ti­zare cu privire la schim­bă­ri­le cli­matice și a stimula ac­ţi­uni­le la nivel individual, 55 de insti­tu­ţii de învăţământ din Republi­ca Cehă, România, Bulgaria și Ger­mania au fost implicate în proiect. Specia­liștii au analizat programele școlare și acţiunile climatice în programele educaţionale exi­stente, au dezvoltat modele de stimulare și planuri de acţiune de eco­nomi­si­re a e­ner­giei în școli, au organizat ate­li­ere, instruiri și tururi de studiu.


Iniţiatorul proiectului, Ministerul Me­diului din Germania, consideră că școlile pot fi pionieri și factori de decarbonizare profundă și de pro­cese de transformare socială, de­oarece acţiunile lor au un poten­ţial considerabil pentru creșterea eficienţei energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.


SNRB a avut onoarea să fie unul dintre cei doi partene­ri din România selectați în acest program. Inițial BEACON a fost gândit ca un program educațional des­fășurat în șapte țări europene prin care să se susțină implementarea conceptelor de re­du­cere a consumului din unitățile de învăță­mânt, fie că vorbim despre energia electrică, ter­mică sau apă.


Acum, în România pro­gra­mul BEACON s-a bucurat de un real succes. Ini­țial s-au înscris 10 școli, după care numărul lor a crescut la 20, iar în ultima perioadă cererile venite din partea u­ni­tăților de învățământ care doresc să implementeze acest pro­iect a ajuns la peste 60.


Mai multe despre proiectul Earthbate și #AncaStie, aflăm de la Anca Puia în cel mai nou episod al podcastului D'ale Mediului la O Cafea.


Așteptăm să ne povestiți voi cum vă încărcați bateriile. Nu uitați că de cele uzate ne ocupăm noi!