Acte normative

Conform legislației europene transpusă în cea națională, toate companiile care introduc pe piața din România baterii și acumulatori, de sine stătăori sau incorporați în echipamente electrice, sunt considerați producători și se supun obligațiilor prevăzute de HG 1.132/2008 și a legislației subsecvente.

Lista de acte normative

Daca faci parte din industria de reciclare a bateriilor sau îți dorești în viitor să te implici, trebuie să ai în vedere actele normative de mai jos:

 • Directiva 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori
 • Hotararea de Guvern nr. 1132/2008 care transpune Directiva 2006/66/CE in legislatia romaneasca
 • Ordinul de Ministru nr. 669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori
 • Ordinul de Ministru nr. 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
 • Ordinul de Ministru nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective
 • Regulamentul 493/2012 de stabilire a normelor de calcul privind eficienta de reciclare in procesele de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori
 • Regulamentul 1103/2012 privind etichetarea bateriilor
 • Directiva 2013/56/UE de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori
 • Directiva 2008/103/CE de modificare a Directivei 2006/66/CE
 • Ordinul de Ministru nr. 2145/2014 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a organizatiilor colective
 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor republicata in 2014
 • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
 • Legea 132/2010 privind obligativitatea colectarii selective in institutiile publice
 • HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
 • Ordonanta de Urgenta nr. 39/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu
 • Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu
 • Ordin nr. 594/9.06.2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru Mediu
 • Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 • Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia

Contactează SNRB

Ne poți găsi pe
Str. Aromei nr 88, parter, București
Call Center: 031.821.3333
office@snrb.org

Sau ne poți contacta folosind formularul de mai jos:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.